Gdzie można uzyskać informacje na temat zasad korzystania z Hot Spota?

Informacje takie znajdują się w Regulaminach poszczególnych Hot Spotów. Regulamin widoczny jest na stronie startowej. Akceptacja regulaminujest warunkiem skorzystania z Hot Spota.