Wybór sposobu logowania się do Internetu

HOT SPOT BEZ KUPONÓW

Internet udostępniany wszystkim użytkownikom po zaakceptowaniu warunków korzystania z Internetu. Internet udostępniany jest automatycznie - bez konieczności wpisywania jakichkolwiek loginów użytkowników i haseł.

Warunkiem skorzystania z Internetu jest zaakceptowanie przez Użytkownika regulaminu umieszczonego na stronie startowej. Użytkownik po połączeniu się z siecią Wi-Fi otrzymuje stronę startową (Splash Page) z informacjami o Hot Spocie oraz regulaminem. Po zaakceptowaniu regulaminu użytkownik może rozpocząć korzystanie z Internetu. Właściciel Hot Spota ma możliwość określenia limitów pasma wykorzystywanego przez każdego z użytkowników, dzięki czemu jeden użytkownik nie może zablokować pracy pozostałym.

HOT SPOT Z KUPONAMI

Użytkownik po połączeniu się z siecią Wi-Fi otrzymuje stronę startową z informacjami o punkcie, regulaminem korzystania z Internetu oraz możliwością wpisania unikalnego kodu dostępu (z kuponu). Po wpisaniu prawidłowego kodu dostępu Użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu na warunkach (czasu dostępu, szybkości połaczenia itp.) zdefiniowanych przez Właściciela Hot Spota.

Właściciel Hot Spota samodzielnie generuje i drukuje kupony zgodnie z własną polityką. Kupony mają określone przez właściciela Hot Spota limity czasowe i terminy ważności. Udostępniane są Klientom – za określoną opłatą lub bezpłatnie. Kupony (w wersji drukowanej) posiadają możliwość ich personalizacji.