Statystyki korzystania z HotSpota

Statystyki to źródło wiedzy na temat użytkowników HotSpota, wielkości transferu i obrotu kuponami. Statystyki dają informacje pozwalające na lepsze wykorzystanie systemu, analizę Użytkowników oraz czerpanie korzyści z WiFi -Marketingu. Właściwe z nich korzystanie pozwoli na uniknięcie wielu błędów oraz na efektywniejsze zagospodarowanie udostępnianej sieci.

MODUŁ UŻYTKOWNICY

Dzięki temu modułowi właściciel HotSpota otrzymuje informacje na temat liczby wykorzystanych kuponów oraz liczby unikalnych użytkowników/ komputerów (adresy MAC). Statystyki widoczne są w przedziale dobowym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Pod wykresem znajdują się raporty do pobrania, generowane dla wszystkich HotSpotów użytkownika za poprzednie miesiące. Tworzone są one automatycznie 1 dnia kolejnego miesiąca. Miesięczne raporty zawierają informacje na temat:
 • Sumy użytkowników (unikalnych adresów MAC)
 • Średniej liczby użytkowników/dzień
 • Maksymalnej liczby użytkowników w dniu
 • Unikalnych adresów MAC

MODUŁ DŁUGOŚĆ SESJI

Pokazywany jest tu czas, jaki użytkownicy HotSpota spędzają w Internecie. Podobnie jak inne informacje, można je filtrować (minuty/godziny/dni). Raport długości sesji generowane są w okresach miesięcznych. Można je pobrać w postaci pliku PDF.

MODUŁ TRANSFER

Transfer widoczny jest w przedziale dobowym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Pokazuje w jakim stopniu wykorzystywane jest łącze (w zakresie przesyłanych i odbieranych danych).

Pod wykresem znajdują się raporty do pobrania, generowane dla wszystkich HotSpotów użytkownika za poprzednie miesiące. Tworzone są one automatycznie 1 dnia kolejnego miesiąca. Miesięczne raporty zawierają informacje na temat:
 • Ilości pobieranych danych (w MB)
 • Ilości wysyłanych danych (w MB)
 • Sumy pobranych i wysyłanych danych (+ średnia na dzień)

STATUS HOTSPOTA

W panelu administracyjnym widoczne są informacje na temat poprawności działania lub dostępności HotSpota. Dzięki temu, że informacje z routerów są wysyłane do systemu co godzinę, status HotSpota jest na bieżąco aktualizowany.

LOGI KUPONÓW

Informacje na temat poszczególnych logowań, zawierające:
 • Kod dostępowy kuponu
 • Adres MAC komputera, z którego nastąpiło logowanie do Internetu
 • Czas rozpoczęcia i zakończenia sesji
 • Długość sesji
 • Ilość wysłanych i pobranych danych (w kB)Dostępne są dzienne informacje odnośnie podłączeń do HotSpota w ramach bieżącego miesiąca.


Dodatkowo generowane są raporty miesięczne od momentu utworzenia HotSpota. Można je pobrać z panelu administracyjnego w postaci pliku PDF.