Rejestracja i tworzenie profilu

Dzięki rejestracji w systemie WiFi-Spot.pl stajesz się rozpoznawalny i zyskujesz szereg przywilejów. Formularz rejestracyjny zawiera informacje ważne dla funkcjonowania usługi. Za pomocą loginu (adresu internetowego) oraz hasła będziesz mógł logować się na stronie www.wifi-spot.pl jako Użytkownik i korzystać ze wszystkim funkcji Systemu.

Rejestracja jest bezpłatna i niezobowiązująca.

W każdym momencie możesz przerwać procedurę rejestracji albo rozpocząć ją od nowa. Rejestracja jest prosta i mało czasochłonna. Wypełnienie formularza powinno zając Ci najwyżej kilka minut.

Aby rozpocząć proces rejestracji należy wybrać przycisk "Szybka rejestracja"znajdujący się na głównej stronie www.wifi-spot.pl. Na początek podaj adres mailowy oraz hasło (dwukrotnie). Będą one służyły do logowania się w systemie. Po zapisaniu danych, pojawi się komunikat informujący, że na adres mailowy podany w czasie rejestracji wysłany zostanie link aktywacyjny, który umożliwi dokończenie procesu rejestracji.

Ważne informacje:

  • Aby zarejestrować się należy skorzystać z przycisku "Rejestracja w systemie" a następnie wykonać kolejne polecenia.

  • Adres internetowy, który podajesz w czasie rejestracji wymaga potwierdzenia, dlatego wysyłamy na niego link aktywacyjny, z prośbą o jego potwierdzenie (jest to konieczne dla eliminacji możliwości nadużywania Twojego adresu przez osoby trzecie)
  • Po zalogowaniu należy stworzyć własny profil - krok następny

Wszystkie wprowadzone tu dane, przechowywane są w systemie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych u rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych a Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.