Nota prawna

Serwis został przygotowany przez CCA z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 110/114, bud B-26 jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce i za granicą. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją poniższych zapisów.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie (kopiowanie, drukowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie) bez pisemnej zgody CCA jest całkowicie zabronione i może skutkować odpowiedzialnością prawną.

CCA dokłada wszelkich starań, by wszelkie informacje produktowe, techniczne, technologiczne zawarte w serwisie były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym, żadna informacja zawarta w serwisie CCA nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

CCA zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w serwisie bez wcześniejszego uprzedzania o zmianach oraz bez podawania przyczyny ich wprowadzania. CCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z ryzykiem korzystania z informacji zamieszczonych w serwisie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest CCA – Michał Tomaszewski, z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 88/67, 02-582 Warszawa, NIP 526-120-71-80, REGON 012833647.
2. Administrator danych zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poźn. zm. – dalej ustawa o ochronie danych osobowych) tj. m in. wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawienie.
3. Korzystający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania od Administratora zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe Korzystającego przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych i nie są udostępniane bez zgody Korzystającego jakimkolwiek podmiotom trzecim chyba, że żądanie udostępnienia danych pochodzi od uprawnionego organu państwowego lub na podstawie przepisów prawa.

COOKIES

1. Korzystający wyraża zgodę na zapisywanie plików typu Cookiem w urządzeniu końcowym Korzystającego w celu uzyskiwania danych o korzystaniu ze stron i serwisów przez Korzystającego.
2. Korzystający może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej. CCA informuje, że usunięcie lub zablokowanie plików typu cookie może spowodować utrudnienia, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystania ze stron i serwisów.