Jak zabezpieczyć dostęp do sieci WiFi?

Jeśli chcesz ograniczyć dostęp do sieciWi-Fi dla niepożądanych użytkowników, możesz wybrać model rozliczeniowy z kuponami. Dzięki temu, korzystanie zsieci WiFi będzie możliwe tylko dla użytkowników posiadających unikalny login (z kuponów udostępnianych przez Ciebie darmowo bądź za określoną opłatą). Kupony posiadają określoną ważność np.tylko przez jeden miesiąc, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie.